مختصری درباره ما

شرکت پیشرواندیشان از سال 1388 متشکل از تیمی جوان وباانگیزه جهت الکترونیکی کردن تجارت کسب و کارمشتریان و همچنین ایده هایی خلاقانه وکاربر محور و ارائه راهکارهای تبلیغات، بازاریابی و فروش(کسب درآمد) شروع به کارکرد وتا به امروز درسایه الطاف الهی و نظر لطف مشتریان وتلاش تحسین برانگیز تیم فنی ، پشتیبانی ، فروش ومدیریت خود ، پروژه های خوبی اجرانموده و رزومه خوبی از خود به جا گذاشته است. باتوجه به شعار شرکت وخط مشی تعیین شده ، خلاقیت و نو آوری همیشه سر لوحه کارهای شرکت پیشرو اندیشان می باشد

برخی مشتریان ما